Liczba odwiedzin strony: 19779 Osób na stronie: 1
 

Tyszka Tomasz, adwokat

 
 
Tyszka Tomasz, adwokat
 
Misjonarska 3
09-402 Płock
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 137 poz. 985 - Sprostowanie błędu
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów...
Monitor Polski 2002 Nr 60 poz. 826 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 20 grudnia 2002 r.) nr Z. 110-70-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Andrzeja BYRTA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.